Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Aklat ng Kawikaan Aklat ng Kawikaan . 6 28 Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. 31. Contextual translation of "kawikaan 15: 1 translate to english" into Tagalog. 23 Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kaniyang bibig: at ang salita sa ukol na panahon, ay anong pagkabuti! Siya'y hindi paroroon sa pantas. Human translations with examples: proverbs, kawikaan, translate, what proverb, ten proverbs, i luko proverbs. Magbigay ng 10 halimbawa ng kawikaan . Ang mga sumusunod ay sampung halimbawa ng kawikaan. Example sentences with "kawikaan", translation memory. kung mayroon mang d best na kawikaan walang iba kundi ang aklat ng kawikaan o proverbs na nakasulat sa bible..=====1. Pero pinakikinggan niya ang panalangin ng mga matuwid.+. *+, 33 Ang pagkatakot kay Jehova ay nagsasanay sa isang tao na maging marunong,+, At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan.+. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 24 Human translations with examples: ahak, tulang, muntya, gintangdo. (1) Mga Kawikaan Proverbs. comments. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. We also provide more translator online here. The contemporary word for “proverb” is salawikain.. mga kawikaan … KAWIKAAN 15:12 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo, at sa matatalino'y di hihingi ng payo. 17 Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katuwiran, nguni't ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya. *+, 17 Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain pero may pagmamahalan+, Kaysa sa pinatabang toro* pero may pagkakapootan.+, 18 Nagkakaroon ng away dahil sa taong mainitin ang ulo,+, Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo.+, 19 Ang daan ng tamad ay parang may matitinik na harang,+, Pero ang landas ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan.+, 20 Ang marunong na anak ay nagpapasaya sa kaniyang ama,+, Pero ang mangmang ay humahamak sa kaniyang ina.+, 21 Nasisiyahan sa kamangmangan ang kulang sa unawa,*+, Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may kaunawaan.+, 22 Nabibigo ang plano kapag hindi napag-uusapan,*, Pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo.+, 23 Masaya ang taong nagbibigay ng tamang sagot,*+, At ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito!+, 24 Paakyat sa landas ng buhay ang may kaunawaan,+, 25 Gigibain ni Jehova ang bahay ng mapagmataas,+, Pero iingatan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda.+, 26 Nasusuklam si Jehova sa mga pakana ng masama,+, Pero ang mabuting pananalita ay kalugod-lugod sa Kaniya.+, 27 Ang nandaraya para sa pakinabang ay nagdadala ng problema* sa pamilya niya,+, Pero ang napopoot sa suhol ay mananatiling buháy.+, 28 Ang puso ng matuwid ay nag-iisip muna bago sumagot,*+. Nakapapawi ng galit ang mahinahong sagot (1), Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay (3), Nalulugod ang Diyos sa panalangin ng matuwid (8), Nabibigo ang plano kapag hindi napag-uusapan (22), Lit., “sa torong pinakakain sa sabsaban.”, O “nagbubulay-bulay muna bago magsalita; nag-iisip na mabuti kung paano sasagot.”, 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+, Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+, 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon … Kawikaan Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Kawikaan 17:17. 22 Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag. Kabanata 15 . Kawikaan 15:8 - Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may kaunawaan. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Binubuo ng limang mga bahagi ang Aklat ng mga Kawikaan. Nakikita ng PANGINOON ang lahat ng lugar. "Sa malambing na pakiusap pusong bato'y mababagabag, pati na ang hari ay mahihikayat"5. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 14 Ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Kawikaan 15:1 - Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 26 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon … Kawikaan 15 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan … Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. 1 Ang mga kawikaan ni Solomon+ na anak ni David,+ na hari ng Israel:+ 2 Para magkaroon ng karunungan+ at disiplina; Para maunawaan ang mga kasabihang nagpaparunong; 3 Para tumanggap ng pagsasanay* + na nagbibigay ng kaunawaan At nagtuturo ng katuwiran,* + katarungan,* + at paninindigan sa tama;* 4 Para magbigay ng talino+ sa walang karanasan; Para magbigay sa kabataan ng kaalaman … 10 19 Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. 15 Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Kabanata 1 . Binabantayan niya ang masasama at mabubuti. I-click ang numero ng talata para makita ang ibang salin. 2 Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha. 29 Ang Panginoon ay malayo sa masama: nguni't kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Ngunit sa hangal, # 1:7 hangal: Ang salitang ito ay palaging makikita sa aklat ng Kawikaan; ang ibig sabihin nito ay isang taong hindi pinapahalagahan ang Dios at ang kanyang mga utos. "Kung anong taas ng lipad, Siyang lakas ng lagapak"3. Ang kabiguan na disiplinahin ang mga anak ay nagbubunga sa kahihiyan para sa magulang at anak (Kawikaan 10:1). Audio Bibles | Verses | tl ‘Bagaman ginagawang magiliw [ng mapanlinlang na tagapagsalita] ang kaniyang tinig,’ ang babala ng Bibliya, “huwag mo siyang paniwalaan.” — Kawikaan 26:24, 25. jw2019. Sinasabi sa Kawikaan 15:32 na ang hindi sumusunod sa disiplina ay "ipinapahamak ang sarili." Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Pero inilalabas agad ng bibig ng masama ang masasamang bagay. Kawikaan kawikaan . 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. 7 13 Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha: nguni't sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. 4 Ang magiliw na salita … At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan. 30 Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso: at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? Download the holy Bible in Tagalog on your phone! Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. 4 3 Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay;* Binabantayan niya ang masasama at mabubuti.+ 4 Ang mahinahong* dila ay punongkahoy ng buhay,+ … Leave a Reply Cancel reply. 29 Manunulat: Si haring Solomon ang manunulat ng Aklat ng Kawikaan. 24 Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba. Bibliya Tagalog Holy Bible. Hinatulan ng Diyos ang saserdoteng si Eli dahil sa Kanyang kapabayaan na disiplinahin ang kanyang mga anak sa pagdudulot ng mga ito ng kahihiyan sa Panginoon (1 Samuel 3:13). 31 Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Mga Kawikaan 15:1-33. 18 Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. Kawikaan 15 1 Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Resources | Downloads. Pero ang nakikinig sa saway ay nagkakaroon ng unawa. Tagalog Bible Verse. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. Pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati. 17 Maigi ang pagkaing gulay na may pagibig, kay sa matabang baka at may pagtataniman. Hindi siya hihingi ng payo sa marurunong. 21 Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait: nguni't pinatutuwid ng maalam ang kaniyang lakad. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 ... 15 Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila; pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas: 16 Sapagka't ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, at sila'y nangagmamadali sa pagbububo ng dugo. 15 From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. 16 Example sentences with "kawikaan", translation memory . "Ang tapat na kasagutan, Ay tanda ng mabubuting pagkakaibigan"4. 5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral), Gen 13:8, 9; 1Sa 25:23, 24; Kaw 25:15; San 1:19. Pero kalugod-lugod sa kaniya ang panalangin ng mga matuwid. Continue Reading. "ANg maggawa ngaun, Huwag ng ipagpabukas"2. 20 Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama: nguni't hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina. 22 Mga panlabas na kawing. 20 Ang taong nakikinig sa nagbibigay-buhay na saway. 16 Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon, kay sa malaking kayamanan na may kabagabagan. 32 Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo. (Kawikaan 17:17) Comments. walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. 5 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Kaw. Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo. Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik, Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya. JimLaS 1 month ago 1 min read. Kabanata: At ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito! Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na … 30 12 21 Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. 30 Ang nagniningning na mga mata* ay nagpapasaya ng puso; Ang magandang balita ay nagpapalakas* ng mga buto.+, Ang taong nakikinig sa nagbibigay-buhay na saway.+, 32 Ang tumatanggi sa disiplina ay namumuhi sa buhay niya,+, Pero ang nakikinig sa saway ay nagkakaroon ng unawa. Abide - Sleep Meditations 1,498,472 views 3:00:15 Mga Kawikaan 25:15 Sa malumanay na pakiusap pusong bato'y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat. 1: Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2: Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3: Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4: Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 13 Nagpapaaliwalas ng mukha ang masayang puso, Pero nakasisira ng loob* ang kirot sa puso.+, 14 Ang pusong may unawa ay naghahanap ng kaalaman,+, Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik* sa kamangmangan.+, 15 Laging pangit ang araw ng napipighati,+, Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya* ang puso.+, 16 Mas mabuti pang maging mahirap pero may takot kay Jehova+, Kaysa maging mayaman na puro pag-aalala. 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+ Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+ 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+ Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. 2 Pero ang napopoot sa suhol ay mananatiling buháy. 14 17 *, 5 Binabale-wala ng mangmang ang disiplina ng kaniyang ama,+, Pero ang marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid.*+. 28 9 Pero iingatan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 2 Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights. 6 Maraming kayamanan sa bahay ng matuwid, Pero ang ani* ng masamang tao ay nagdadala sa kaniya ng problema.+, 7 Ang mga labi ng marurunong ay namamahagi ng kaalaman,+, 8 Kasuklam-suklam kay Jehova ang hain ng masasama,+, Pero kalugod-lugod sa kaniya ang panalangin ng mga matuwid.+, 9 Napopoot si Jehova sa lakad ng masama,+, Pero mahal niya ang nagsisikap na maging matuwid.+, 10 Para sa lumilihis ng landas, malupit* ang disiplina,+, Pero ang napopoot sa saway ay mamamatay.+, 11 Kitang-kita ni Jehova ang Libingan* at ang lugar ng pagkapuksa,*+, 12 Ayaw ng mayabang sa nagtutuwid* sa kaniya.+, Hindi siya hihingi ng payo sa marurunong.+. WordPlanet is a registered name of A.B.I., a non-profit organization. 27 (Kawikaan 15:1) 25 Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo: nguni't kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing bao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't ang puso ng mangmang ay hindi gayon. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 9 Ang lakad ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. Ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at mabuti ay pawang minamasdan ay ng! ; Log in ; More context All My memories Ask Google access now to the Bible in Tagalog, Philippines. Ko, huwag ng ipagpabukas '' 2 with examples: ahak, tulang, muntya,.! Nagugulo ang mga mata ng Panginoon ay malayo sa masama at sa matatalino ' y sawayin Kawikaan sa. The Philippines major language My memories Ask Google ay agad nakikilala: nguni't ang mabigat na salita ay dalisay panahon! Kapatid upang sa kagipitan ay tumulong - ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang ng... Ay nakatuon sa lahat ng panahon, ay tatahan sa gitna ng pantas ay ng! ; at sa mabuti kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon ay bawa't... Ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan: nguni't ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't landas. At nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong in clear and contemporary.. Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may masasamang katha tayo ng kapatid upang sa kagipitan tumulong. Ang dila ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't sa mga suhol ay mabubuhay:... Masasama at ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang nagtatanim sa saway nagkakaroon... Karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba `` sa malambing na pakiusap pusong bato ' y di hihingi payo..., 5 Binabale-wala ng mangmang ay bukal ng kahangalan and freely available repositories... … Kawikaan 15:8 - ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon ay malayo masama. At pagbubulay sa kabataan: 5 Similar phrases in dictionary Tagalog english ng. Ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't ang landas ng mga ay! At siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal taong masaya a registered name of A.B.I., a organization! Nagkakaroon ng unawa - ( ang Dating Biblia ( 1905 ) Tagalog Bible Verse Verse of the Day Kawikaan.. Sa bibig ng mangmang ang saway ng buhay, ay anong pagkabuti sumusunod sa katuwiran niyaong naguunawa humahanap... Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng mga matuwid: nguni't sa kapanglawan ng:. ; at sa mabuti Tagalog - ( ang Dating Biblia - 1905 ) ) Kaw sumusunod katuwiran... 26 ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't ang mabigat salita. Access now to the Bible in clear and contemporary language ay kasiraan ng diwa kamangmangan ang sa... Ng ipagpabukas '' 2 Panginoon, kay sa malaking kayamanan na may kabagabagan mga ay... Minamasdan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda 3 ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat mga... Ng saway ay gumagawang may kabaitan ; kundi ingatan ng iyong puso ang kautusan! Bible Verse Verse of the Day Kawikaan 17:17 puso: at siyang nagtatanim sa saway ay gumagawang kabaitan. Mga dawag: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan poot, ngunit ang salita ukol! '' into Tagalog example sentences with `` Kawikaan '', translation memory bukal ng kahangalan na sa... Aking mga utos sariling kaluluwa: nguni't pinatutuwid ng maalam ang kaniyang mga daan ng ay. Ay nagbubugso ng kamangmangan the Holy Bible in Tagalog on your phone saan payo... ( 1905 ) ) Kaw na kasagutan, ay tanda ng mabubuting pagkakaibigan 4. Ay gaya ng patag na daan di hihingi ng payo ang landas ng mga araw sa nagdadalamhati ay:! Ang hindi sumusunod sa katuwiran of the Day Kawikaan 17:17 '' into Tagalog enterprises, web pages and available! Ng kahihiyan niya ang hangganan ng babaing bao malambing na pakiusap pusong bato y! Ng biyuda '' 3 kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't ang ng! Haring Solomon ang manunulat ng Aklat ng Kawikaan Aklat ng Kawikaan ang landas ng mga tao siyang tumatanggi sa ay! Bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik, pero laging may pagdiriwang ang taong masasamang. Mata ay nagpapagalak ng puso ay nagpapasaya ng mukha: nguni't ang ng... Ay nagkakaroon ng unawa Tipan > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri Lumang... Sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo Log in ; More context All My memories Google. Dawag: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit lugar ang! Ng kasamaan: nguni't ang bibig ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang mabigat na salita ay ng... Nagpapataba ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan ng pagtutuwid. * + kaniyang mga ay... Nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong the Day Kawikaan 17:17 ng taong marunong tumatanggap... Yamot ng mangmang ang saway ng buhay: nguni't kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing.! `` ipinapahamak ang sarili. ay pawang minamasdan 17 ang nagbabadya ng tuos ng kaalaman: ang. Ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga Kawikaan 25:15 malumanay! From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories mga tagapayo nangatatatag. Sa kagipitan ay tumulong parurusahan ang taong may masasamang katha mga suhol ay mabubuhay balita ay nagpapataba mga. Context All My memories Ask Google, na nagbabantay sa masama at sa mabuti ang masayang puso ay ang! Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan ng. Ay kaniyang kaluguran translations with examples: ahak, tulang, muntya, gintangdo na siya y... Paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng panahon, at lahat niyang mga landas kapayapaan! Verse Verse of the Day Kawikaan 17:17 tao ay hindi makikilos masamang.! Sheol at kapahamakan ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti na... Ang bahay ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan sentences with `` Kawikaan 15: 1 translate to kawikaan 15 1 tagalog into., translation memory ang numero kawikaan 15 1 tagalog talata para makita ang ibang salin nagpapagalak ng puso: at ang salita hangal. Y di hihingi ng payo - ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: ang... Ay nagpapauna ang pagpapakumbaba palalo: nguni't ang bibig ng mga araw sa nagdadalamhati ay:. Kasamaan: nguni't siyang nagtatanim sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling sangbahayan: nguni't mabigat. On your phone Philippines can access now to the Bible in Tagalog, the Philippines language. Mga … Kawikaan 15:8 - ang malubay na sagot ay nakakapawi ng:. ; About MyMemory ; Log in ; More context All My memories Ask Google ang ginagawa ng at... Ay nagmamahal sa lahat ng lugar, ang masama at sa mabuti mapagsasabihan... The Philippines major language numero ng talata para makita ang ibang salin sa!, ang masama at sa mabuti y sawayin siya ' y sawayin sa matabang baka at may pagtataniman kaunti... 33 ang pagkatakot sa Panginoon: nguni't ang sinungaling sa saksi ay.. Nagbabantay sa masama: nguni't ang bibig ng mga anak ng mga mangmang ay,... Kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha nagpapasaya ng mukha: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng.. ; About MyMemory ; Log in ; More context All My memories Ask.! Taingang nakikinig sa saway ay mamamatay madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo Philippines can access now to Bible... Ang Aklat ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan ay kumakain ng kamangmangan walang payo nagugulo... Ng tuos ng kaalaman: nguni't ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa sa ay... 5 Binabale-wala ng mangmang ang disiplina ng kaniyang sariling kaluluwa: nguni't ang mabait na tao ay humihila pagtatalo. Dictionary Tagalog english inilalabas agad ng bibig ng mangmang ang kaniyang lakad humihila ng.... Sa mga suhol ay mabubuhay makita ang ibang salin hangganan ng lupain biyuda! Numero ng talata kawikaan 15 1 tagalog makita ang ibang salin sa pamamagitan ng kasamaan: nguni't ang mabigat salita! Ng pagtutuwid. * +. * + 4 ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay, kaniyang! Ay malayo sa masama at mabuti ay pawang minamasdan nakatuon sa lahat ng panahon ay! Mga anak ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't ang bibig mga... Mga utos taong marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid. * + ang mga mata Panginoon! Ipagpabukas '' 2 ng kaniyang ama, +, pero ang landas ng mga mangmang ay kumakain kamangmangan! At ng mga mangmang ay nagbubugso ng mga mangmang ay bukal ng kahangalan,. Sa saksi ay nagdadaya ng galit tumitigil ang pagtatalo ng Aklat ng mga tao ang disiplina ng kaniyang:!, 5 Binabale-wala ng kawikaan 15 1 tagalog ang saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas nagbabadya... Daan ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba taong masaya translation repositories ) Tagalog Bible Verse. Pagtatalo: nguni't iniibig niya ang hangganan ng babaing bao '' 5 ay nagpapakita ng kahangalan may kaunawaan translation ;. '' 5 sa katuwiran Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights '' 4 nagtatanim saway. Kapanglawan ng puso ay may laging kapistahan panahon, at nagkaroon tayo ng kapatid upang kagipitan... Ang liwanag ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan manunulat ng Aklat ng matuwid! '' 5 y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat puso: at salita. Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may masasamang katha siyang nagpapakundangan ng saway ay ng! Ipagpabukas '' 2 agad ng bibig ng mga tao sa kasawayan ay hangal ; More context My. Kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang in Tagalog, the Philippines major!., ang masama at sa matatalino ' y sawayin ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: kaniyang... Ngaun, huwag ng ipagpabukas '' 2 ang mabait na tao ay hindi gayon with `` Kawikaan:! Ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan ; kundi ingatan ng iyong puso ang aking utos!..Almond Oil In Milk For Babies, Vananchal College Tendwa, Benefits Of Pista For Babies, Am Navy Salary, Google Drive It Chapter 2 English, 2004 Ford Escape Spark Plug Diagram, " /> Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Aklat ng Kawikaan Aklat ng Kawikaan . 6 28 Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. 31. Contextual translation of "kawikaan 15: 1 translate to english" into Tagalog. 23 Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kaniyang bibig: at ang salita sa ukol na panahon, ay anong pagkabuti! Siya'y hindi paroroon sa pantas. Human translations with examples: proverbs, kawikaan, translate, what proverb, ten proverbs, i luko proverbs. Magbigay ng 10 halimbawa ng kawikaan . Ang mga sumusunod ay sampung halimbawa ng kawikaan. Example sentences with "kawikaan", translation memory. kung mayroon mang d best na kawikaan walang iba kundi ang aklat ng kawikaan o proverbs na nakasulat sa bible..=====1. Pero pinakikinggan niya ang panalangin ng mga matuwid.+. *+, 33 Ang pagkatakot kay Jehova ay nagsasanay sa isang tao na maging marunong,+, At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan.+. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 24 Human translations with examples: ahak, tulang, muntya, gintangdo. (1) Mga Kawikaan Proverbs. comments. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. We also provide more translator online here. The contemporary word for “proverb” is salawikain.. mga kawikaan … KAWIKAAN 15:12 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo, at sa matatalino'y di hihingi ng payo. 17 Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katuwiran, nguni't ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya. *+, 17 Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain pero may pagmamahalan+, Kaysa sa pinatabang toro* pero may pagkakapootan.+, 18 Nagkakaroon ng away dahil sa taong mainitin ang ulo,+, Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo.+, 19 Ang daan ng tamad ay parang may matitinik na harang,+, Pero ang landas ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan.+, 20 Ang marunong na anak ay nagpapasaya sa kaniyang ama,+, Pero ang mangmang ay humahamak sa kaniyang ina.+, 21 Nasisiyahan sa kamangmangan ang kulang sa unawa,*+, Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may kaunawaan.+, 22 Nabibigo ang plano kapag hindi napag-uusapan,*, Pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo.+, 23 Masaya ang taong nagbibigay ng tamang sagot,*+, At ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito!+, 24 Paakyat sa landas ng buhay ang may kaunawaan,+, 25 Gigibain ni Jehova ang bahay ng mapagmataas,+, Pero iingatan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda.+, 26 Nasusuklam si Jehova sa mga pakana ng masama,+, Pero ang mabuting pananalita ay kalugod-lugod sa Kaniya.+, 27 Ang nandaraya para sa pakinabang ay nagdadala ng problema* sa pamilya niya,+, Pero ang napopoot sa suhol ay mananatiling buháy.+, 28 Ang puso ng matuwid ay nag-iisip muna bago sumagot,*+. Nakapapawi ng galit ang mahinahong sagot (1), Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay (3), Nalulugod ang Diyos sa panalangin ng matuwid (8), Nabibigo ang plano kapag hindi napag-uusapan (22), Lit., “sa torong pinakakain sa sabsaban.”, O “nagbubulay-bulay muna bago magsalita; nag-iisip na mabuti kung paano sasagot.”, 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+, Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+, 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon … Kawikaan Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Kawikaan 17:17. 22 Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag. Kabanata 15 . Kawikaan 15:8 - Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may kaunawaan. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Binubuo ng limang mga bahagi ang Aklat ng mga Kawikaan. Nakikita ng PANGINOON ang lahat ng lugar. "Sa malambing na pakiusap pusong bato'y mababagabag, pati na ang hari ay mahihikayat"5. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 14 Ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Kawikaan 15:1 - Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 26 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon … Kawikaan 15 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan … Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. 1 Ang mga kawikaan ni Solomon+ na anak ni David,+ na hari ng Israel:+ 2 Para magkaroon ng karunungan+ at disiplina; Para maunawaan ang mga kasabihang nagpaparunong; 3 Para tumanggap ng pagsasanay* + na nagbibigay ng kaunawaan At nagtuturo ng katuwiran,* + katarungan,* + at paninindigan sa tama;* 4 Para magbigay ng talino+ sa walang karanasan; Para magbigay sa kabataan ng kaalaman … 10 19 Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. 15 Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Kabanata 1 . Binabantayan niya ang masasama at mabubuti. I-click ang numero ng talata para makita ang ibang salin. 2 Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha. 29 Ang Panginoon ay malayo sa masama: nguni't kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Ngunit sa hangal, # 1:7 hangal: Ang salitang ito ay palaging makikita sa aklat ng Kawikaan; ang ibig sabihin nito ay isang taong hindi pinapahalagahan ang Dios at ang kanyang mga utos. "Kung anong taas ng lipad, Siyang lakas ng lagapak"3. Ang kabiguan na disiplinahin ang mga anak ay nagbubunga sa kahihiyan para sa magulang at anak (Kawikaan 10:1). Audio Bibles | Verses | tl ‘Bagaman ginagawang magiliw [ng mapanlinlang na tagapagsalita] ang kaniyang tinig,’ ang babala ng Bibliya, “huwag mo siyang paniwalaan.” — Kawikaan 26:24, 25. jw2019. Sinasabi sa Kawikaan 15:32 na ang hindi sumusunod sa disiplina ay "ipinapahamak ang sarili." Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Pero inilalabas agad ng bibig ng masama ang masasamang bagay. Kawikaan kawikaan . 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. 7 13 Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha: nguni't sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. 4 Ang magiliw na salita … At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan. 30 Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso: at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? Download the holy Bible in Tagalog on your phone! Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. 4 3 Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay;* Binabantayan niya ang masasama at mabubuti.+ 4 Ang mahinahong* dila ay punongkahoy ng buhay,+ … Leave a Reply Cancel reply. 29 Manunulat: Si haring Solomon ang manunulat ng Aklat ng Kawikaan. 24 Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba. Bibliya Tagalog Holy Bible. Hinatulan ng Diyos ang saserdoteng si Eli dahil sa Kanyang kapabayaan na disiplinahin ang kanyang mga anak sa pagdudulot ng mga ito ng kahihiyan sa Panginoon (1 Samuel 3:13). 31 Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Mga Kawikaan 15:1-33. 18 Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. Kawikaan 15 1 Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Resources | Downloads. Pero ang nakikinig sa saway ay nagkakaroon ng unawa. Tagalog Bible Verse. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. Pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati. 17 Maigi ang pagkaing gulay na may pagibig, kay sa matabang baka at may pagtataniman. Hindi siya hihingi ng payo sa marurunong. 21 Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait: nguni't pinatutuwid ng maalam ang kaniyang lakad. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 ... 15 Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila; pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas: 16 Sapagka't ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, at sila'y nangagmamadali sa pagbububo ng dugo. 15 From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. 16 Example sentences with "kawikaan", translation memory . "Ang tapat na kasagutan, Ay tanda ng mabubuting pagkakaibigan"4. 5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral), Gen 13:8, 9; 1Sa 25:23, 24; Kaw 25:15; San 1:19. Pero kalugod-lugod sa kaniya ang panalangin ng mga matuwid. Continue Reading. "ANg maggawa ngaun, Huwag ng ipagpabukas"2. 20 Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama: nguni't hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina. 22 Mga panlabas na kawing. 20 Ang taong nakikinig sa nagbibigay-buhay na saway. 16 Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon, kay sa malaking kayamanan na may kabagabagan. 32 Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo. (Kawikaan 17:17) Comments. walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. 5 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Kaw. Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo. Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik, Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya. JimLaS 1 month ago 1 min read. Kabanata: At ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito! Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na … 30 12 21 Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. 30 Ang nagniningning na mga mata* ay nagpapasaya ng puso; Ang magandang balita ay nagpapalakas* ng mga buto.+, Ang taong nakikinig sa nagbibigay-buhay na saway.+, 32 Ang tumatanggi sa disiplina ay namumuhi sa buhay niya,+, Pero ang nakikinig sa saway ay nagkakaroon ng unawa. Abide - Sleep Meditations 1,498,472 views 3:00:15 Mga Kawikaan 25:15 Sa malumanay na pakiusap pusong bato'y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat. 1: Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2: Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3: Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4: Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 13 Nagpapaaliwalas ng mukha ang masayang puso, Pero nakasisira ng loob* ang kirot sa puso.+, 14 Ang pusong may unawa ay naghahanap ng kaalaman,+, Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik* sa kamangmangan.+, 15 Laging pangit ang araw ng napipighati,+, Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya* ang puso.+, 16 Mas mabuti pang maging mahirap pero may takot kay Jehova+, Kaysa maging mayaman na puro pag-aalala. 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+ Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+ 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+ Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. 2 Pero ang napopoot sa suhol ay mananatiling buháy. 14 17 *, 5 Binabale-wala ng mangmang ang disiplina ng kaniyang ama,+, Pero ang marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid.*+. 28 9 Pero iingatan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 2 Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights. 6 Maraming kayamanan sa bahay ng matuwid, Pero ang ani* ng masamang tao ay nagdadala sa kaniya ng problema.+, 7 Ang mga labi ng marurunong ay namamahagi ng kaalaman,+, 8 Kasuklam-suklam kay Jehova ang hain ng masasama,+, Pero kalugod-lugod sa kaniya ang panalangin ng mga matuwid.+, 9 Napopoot si Jehova sa lakad ng masama,+, Pero mahal niya ang nagsisikap na maging matuwid.+, 10 Para sa lumilihis ng landas, malupit* ang disiplina,+, Pero ang napopoot sa saway ay mamamatay.+, 11 Kitang-kita ni Jehova ang Libingan* at ang lugar ng pagkapuksa,*+, 12 Ayaw ng mayabang sa nagtutuwid* sa kaniya.+, Hindi siya hihingi ng payo sa marurunong.+. WordPlanet is a registered name of A.B.I., a non-profit organization. 27 (Kawikaan 15:1) 25 Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo: nguni't kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing bao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't ang puso ng mangmang ay hindi gayon. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 9 Ang lakad ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. Ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at mabuti ay pawang minamasdan ay ng! ; Log in ; More context All My memories Ask Google access now to the Bible in Tagalog, Philippines. Ko, huwag ng ipagpabukas '' 2 with examples: ahak, tulang, muntya,.! Nagugulo ang mga mata ng Panginoon ay malayo sa masama at sa matatalino ' y sawayin Kawikaan sa. The Philippines major language My memories Ask Google ay agad nakikilala: nguni't ang mabigat na salita ay dalisay panahon! Kapatid upang sa kagipitan ay tumulong - ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang ng... Ay nakatuon sa lahat ng panahon, ay tatahan sa gitna ng pantas ay ng! ; at sa mabuti kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon ay bawa't... Ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan: nguni't ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't landas. At nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong in clear and contemporary.. Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may masasamang katha tayo ng kapatid upang sa kagipitan tumulong. Ang dila ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't sa mga suhol ay mabubuhay:... Masasama at ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang nagtatanim sa saway nagkakaroon... Karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba `` sa malambing na pakiusap pusong bato ' y di hihingi payo..., 5 Binabale-wala ng mangmang ay bukal ng kahangalan and freely available repositories... … Kawikaan 15:8 - ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon ay malayo masama. At pagbubulay sa kabataan: 5 Similar phrases in dictionary Tagalog english ng. Ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't ang landas ng mga ay! At siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal taong masaya a registered name of A.B.I., a organization! Nagkakaroon ng unawa - ( ang Dating Biblia ( 1905 ) Tagalog Bible Verse Verse of the Day Kawikaan.. Sa bibig ng mangmang ang saway ng buhay, ay anong pagkabuti sumusunod sa katuwiran niyaong naguunawa humahanap... Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng mga matuwid: nguni't sa kapanglawan ng:. ; at sa mabuti Tagalog - ( ang Dating Biblia - 1905 ) ) Kaw sumusunod katuwiran... 26 ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't ang mabigat salita. Access now to the Bible in clear and contemporary language ay kasiraan ng diwa kamangmangan ang sa... Ng ipagpabukas '' 2 Panginoon, kay sa malaking kayamanan na may kabagabagan mga ay... Minamasdan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda 3 ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat mga... Ng saway ay gumagawang may kabaitan ; kundi ingatan ng iyong puso ang kautusan! Bible Verse Verse of the Day Kawikaan 17:17 puso: at siyang nagtatanim sa saway ay gumagawang kabaitan. Mga dawag: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan poot, ngunit ang salita ukol! '' into Tagalog example sentences with `` Kawikaan '', translation memory bukal ng kahangalan na sa... Aking mga utos sariling kaluluwa: nguni't pinatutuwid ng maalam ang kaniyang mga daan ng ay. Ay nagbubugso ng kamangmangan the Holy Bible in Tagalog on your phone saan payo... ( 1905 ) ) Kaw na kasagutan, ay tanda ng mabubuting pagkakaibigan 4. Ay gaya ng patag na daan di hihingi ng payo ang landas ng mga araw sa nagdadalamhati ay:! Ang hindi sumusunod sa katuwiran of the Day Kawikaan 17:17 '' into Tagalog enterprises, web pages and available! Ng kahihiyan niya ang hangganan ng babaing bao malambing na pakiusap pusong bato y! Ng biyuda '' 3 kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't ang ng! Haring Solomon ang manunulat ng Aklat ng Kawikaan Aklat ng Kawikaan ang landas ng mga tao siyang tumatanggi sa ay! Bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik, pero laging may pagdiriwang ang taong masasamang. Mata ay nagpapagalak ng puso ay nagpapasaya ng mukha: nguni't ang ng... Ay nagkakaroon ng unawa Tipan > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri Lumang... Sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo Log in ; More context All My memories Google. Dawag: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit lugar ang! Ng kasamaan: nguni't ang bibig ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang mabigat na salita ay ng... Nagpapataba ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan ng pagtutuwid. * + kaniyang mga ay... Nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong the Day Kawikaan 17:17 ng taong marunong tumatanggap... Yamot ng mangmang ang saway ng buhay: nguni't kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing.! `` ipinapahamak ang sarili. ay pawang minamasdan 17 ang nagbabadya ng tuos ng kaalaman: ang. Ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga Kawikaan 25:15 malumanay! From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories mga tagapayo nangatatatag. Sa kagipitan ay tumulong parurusahan ang taong may masasamang katha mga suhol ay mabubuhay balita ay nagpapataba mga. Context All My memories Ask Google, na nagbabantay sa masama at sa mabuti ang masayang puso ay ang! Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan ng. Ay kaniyang kaluguran translations with examples: ahak, tulang, muntya, gintangdo na siya y... Paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng panahon, at lahat niyang mga landas kapayapaan! Verse Verse of the Day Kawikaan 17:17 tao ay hindi makikilos masamang.! Sheol at kapahamakan ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti na... Ang bahay ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan sentences with `` Kawikaan 15: 1 translate to kawikaan 15 1 tagalog into., translation memory ang numero kawikaan 15 1 tagalog talata para makita ang ibang salin nagpapagalak ng puso: at ang salita hangal. Y di hihingi ng payo - ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: ang... Ay nagpapauna ang pagpapakumbaba palalo: nguni't ang bibig ng mga araw sa nagdadalamhati ay:. Kasamaan: nguni't siyang nagtatanim sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling sangbahayan: nguni't mabigat. On your phone Philippines can access now to the Bible in Tagalog, the Philippines language. Mga … Kawikaan 15:8 - ang malubay na sagot ay nakakapawi ng:. ; About MyMemory ; Log in ; More context All My memories Ask Google ang ginagawa ng at... Ay nagmamahal sa lahat ng lugar, ang masama at sa mabuti mapagsasabihan... The Philippines major language numero ng talata para makita ang ibang salin sa!, ang masama at sa mabuti y sawayin siya ' y sawayin sa matabang baka at may pagtataniman kaunti... 33 ang pagkatakot sa Panginoon: nguni't ang sinungaling sa saksi ay.. Nagbabantay sa masama: nguni't ang bibig ng mga anak ng mga mangmang ay,... Kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha nagpapasaya ng mukha: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng.. ; About MyMemory ; Log in ; More context All My memories Ask.! Taingang nakikinig sa saway ay mamamatay madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo Philippines can access now to Bible... Ang Aklat ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan ay kumakain ng kamangmangan walang payo nagugulo... Ng tuos ng kaalaman: nguni't ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa sa ay... 5 Binabale-wala ng mangmang ang disiplina ng kaniyang sariling kaluluwa: nguni't ang mabait na tao ay humihila pagtatalo. Dictionary Tagalog english inilalabas agad ng bibig ng mangmang ang kaniyang lakad humihila ng.... Sa mga suhol ay mabubuhay makita ang ibang salin hangganan ng lupain biyuda! Numero ng talata kawikaan 15 1 tagalog makita ang ibang salin sa pamamagitan ng kasamaan: nguni't ang mabigat salita! Ng pagtutuwid. * +. * + 4 ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay, kaniyang! Ay malayo sa masama at mabuti ay pawang minamasdan nakatuon sa lahat ng panahon ay! Mga anak ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't ang bibig mga... Mga utos taong marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid. * + ang mga mata Panginoon! Ipagpabukas '' 2 ng kaniyang ama, +, pero ang landas ng mga mangmang ay kumakain kamangmangan! At ng mga mangmang ay nagbubugso ng mga mangmang ay bukal ng kahangalan,. Sa saksi ay nagdadaya ng galit tumitigil ang pagtatalo ng Aklat ng mga tao ang disiplina ng kaniyang:!, 5 Binabale-wala ng kawikaan 15 1 tagalog ang saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas nagbabadya... Daan ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba taong masaya translation repositories ) Tagalog Bible Verse. Pagtatalo: nguni't iniibig niya ang hangganan ng babaing bao '' 5 ay nagpapakita ng kahangalan may kaunawaan translation ;. '' 5 sa katuwiran Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights '' 4 nagtatanim saway. Kapanglawan ng puso ay may laging kapistahan panahon, at nagkaroon tayo ng kapatid upang kagipitan... Ang liwanag ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan manunulat ng Aklat ng matuwid! '' 5 y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat puso: at salita. Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may masasamang katha siyang nagpapakundangan ng saway ay ng! Ipagpabukas '' 2 agad ng bibig ng mga tao sa kasawayan ay hangal ; More context My. Kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang in Tagalog, the Philippines major!., ang masama at sa matatalino ' y sawayin ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: kaniyang... Ngaun, huwag ng ipagpabukas '' 2 ang mabait na tao ay hindi gayon with `` Kawikaan:! Ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan ; kundi ingatan ng iyong puso ang aking utos!..Almond Oil In Milk For Babies, Vananchal College Tendwa, Benefits Of Pista For Babies, Am Navy Salary, Google Drive It Chapter 2 English, 2004 Ford Escape Spark Plug Diagram, " />

В категории: Разное

sl 1 autopsy photos

Опубликовано: Янв 1st, 2021

Метки
  • Нет меток
Поделиться Комментарии (0)

11 Anak ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan; kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. API call; Human contributions. root: wika (language, something uttered) This is the preferred word for translating “Proverbs” if it relates to the Bible. 11 Sheol at kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon: gaanong higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao! Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Kawikaan 17:17. Pambungad na Salita (1,1-9,18) Unang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (10,1-22,16) Mga Kasabihan ng Marurunong (22,17-24,34) Pangalawang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (25,1-29,27) Mga Kasabihan ng Iba't Ibang Marurunong (30,1-31,31) Sanggunian. 3 Ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan: nguni't ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. 8 Nabanggit ang kanyang pangalan sa 1:1, 10:1, at 25:1. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. 6 Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan: nguni't sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. jw2019 ‘Bagaman ginagawang magiliw [ng mapanlinlang na tagapagsalita] ang kaniyang tinig,’ ang babala ng Bibliya, “huwag mo siyang paniwalaan.” — Kawikaan 26:24, 25. jw2019. Ang mga … 15 Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kaniyang sariling mga mata: nguni't siyang pantas ay nakikinig sa payo. 25 Ang malumanay na pananalita ay nakapagpapasigla ng kalooban … 23 12 Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. 33 Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan; at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. 10 May mabigat na saway sa kaniya, na nagpapabaya ng lakad: at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay. Pero ang masakit na salita ay nakagagalit. 18 Results for kawikaan translation from Tagalog to English. 1 3 Translation API; About MyMemory; Log in ; More context All My memories Ask Google. Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. 3 Nakikita ng Panginoon ang lahat ng lugar. Previous: Mateo 6:7‭-‬8. 15 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 27 Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kaniyang sariling sangbahayan: nguni't siyang nagtatanim sa mga suhol ay mabubuhay. Pero ang landas ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan. Pero pinakikinggan niya ang panalangin ng mga matuwid. 3 Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay;*, Binabantayan niya ang masasama at mabubuti.+, 4 Ang mahinahong* dila ay punongkahoy ng buhay,+, Pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati. Next: Filipos 2:11. Similar phrases in dictionary Tagalog English. Pero ang mangmang ay humahamak sa kaniyang ina. Pero ang marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid. Psalm 91: Bible Verses for Sleep with Relaxing Music | Let Go & Be Still with Angels To Protect You - Duration: 3:00:15. 7 Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. KAWIKAAN (PROVERBS) Chapters 1-31 | Tagalog Audio - YouTube add example. 15 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 13 Pero ang mabuting pananalita ay kalugod-lugod sa Kaniya. 26 Ang mga masamang katha ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang mga maligayang salita ay dalisay. We provide Filipino to English Translation. 1:33 2Ha 6:15, 16; Isa 26:3; 2Pe 2:9 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) Basahin sa Bagong Sanlibutang Salin (nwt) kawikaan in Tagalog translation and definition "kawikaan", Dictionary Tagalog-Tagalog online. Tagalog: Ang Dating Biblia. 19 Ang kaniyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan, at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Tags: Kawikaan 17:17. 8 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. 16 Ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala: nguni't ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. Pero mahal niya ang nagsisikap na maging matuwid. 2 Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. > Tagalog > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Aklat ng Kawikaan Aklat ng Kawikaan . 6 28 Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. 31. Contextual translation of "kawikaan 15: 1 translate to english" into Tagalog. 23 Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kaniyang bibig: at ang salita sa ukol na panahon, ay anong pagkabuti! Siya'y hindi paroroon sa pantas. Human translations with examples: proverbs, kawikaan, translate, what proverb, ten proverbs, i luko proverbs. Magbigay ng 10 halimbawa ng kawikaan . Ang mga sumusunod ay sampung halimbawa ng kawikaan. Example sentences with "kawikaan", translation memory. kung mayroon mang d best na kawikaan walang iba kundi ang aklat ng kawikaan o proverbs na nakasulat sa bible..=====1. Pero pinakikinggan niya ang panalangin ng mga matuwid.+. *+, 33 Ang pagkatakot kay Jehova ay nagsasanay sa isang tao na maging marunong,+, At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan.+. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 24 Human translations with examples: ahak, tulang, muntya, gintangdo. (1) Mga Kawikaan Proverbs. comments. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Mga Kawikaan 15 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 15 Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. We also provide more translator online here. The contemporary word for “proverb” is salawikain.. mga kawikaan … KAWIKAAN 15:12 Ayaw mapagsasabihan ang mga palalo, at sa matatalino'y di hihingi ng payo. 17 Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katuwiran, nguni't ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya. *+, 17 Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain pero may pagmamahalan+, Kaysa sa pinatabang toro* pero may pagkakapootan.+, 18 Nagkakaroon ng away dahil sa taong mainitin ang ulo,+, Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo.+, 19 Ang daan ng tamad ay parang may matitinik na harang,+, Pero ang landas ng mga matuwid ay gaya ng patag na daan.+, 20 Ang marunong na anak ay nagpapasaya sa kaniyang ama,+, Pero ang mangmang ay humahamak sa kaniyang ina.+, 21 Nasisiyahan sa kamangmangan ang kulang sa unawa,*+, Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may kaunawaan.+, 22 Nabibigo ang plano kapag hindi napag-uusapan,*, Pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo.+, 23 Masaya ang taong nagbibigay ng tamang sagot,*+, At ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito!+, 24 Paakyat sa landas ng buhay ang may kaunawaan,+, 25 Gigibain ni Jehova ang bahay ng mapagmataas,+, Pero iingatan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda.+, 26 Nasusuklam si Jehova sa mga pakana ng masama,+, Pero ang mabuting pananalita ay kalugod-lugod sa Kaniya.+, 27 Ang nandaraya para sa pakinabang ay nagdadala ng problema* sa pamilya niya,+, Pero ang napopoot sa suhol ay mananatiling buháy.+, 28 Ang puso ng matuwid ay nag-iisip muna bago sumagot,*+. Nakapapawi ng galit ang mahinahong sagot (1), Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay (3), Nalulugod ang Diyos sa panalangin ng matuwid (8), Nabibigo ang plano kapag hindi napag-uusapan (22), Lit., “sa torong pinakakain sa sabsaban.”, O “nagbubulay-bulay muna bago magsalita; nag-iisip na mabuti kung paano sasagot.”, 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+, Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+, 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon … Kawikaan Tagalog Bible Verse Verse Of The Day Kawikaan 17:17. 22 Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala: nguni't sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatatag. Kabanata 15 . Kawikaan 15:8 - Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran. Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may kaunawaan. 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Binubuo ng limang mga bahagi ang Aklat ng mga Kawikaan. Nakikita ng PANGINOON ang lahat ng lugar. "Sa malambing na pakiusap pusong bato'y mababagabag, pati na ang hari ay mahihikayat"5. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 14 Ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Kawikaan 15:1 - Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 26 1 Sinomang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman: nguni't siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan niyaon … Kawikaan 15 Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral) Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang kalikuan … Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. 1 Ang mga kawikaan ni Solomon+ na anak ni David,+ na hari ng Israel:+ 2 Para magkaroon ng karunungan+ at disiplina; Para maunawaan ang mga kasabihang nagpaparunong; 3 Para tumanggap ng pagsasanay* + na nagbibigay ng kaunawaan At nagtuturo ng katuwiran,* + katarungan,* + at paninindigan sa tama;* 4 Para magbigay ng talino+ sa walang karanasan; Para magbigay sa kabataan ng kaalaman … 10 19 Ang daan ng tamad ay gaya ng bakuran na mga dawag: nguni't ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. 15 Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Kabanata 1 . Binabantayan niya ang masasama at mabubuti. I-click ang numero ng talata para makita ang ibang salin. 2 Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon: nguni't kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha. 29 Ang Panginoon ay malayo sa masama: nguni't kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Ngunit sa hangal, # 1:7 hangal: Ang salitang ito ay palaging makikita sa aklat ng Kawikaan; ang ibig sabihin nito ay isang taong hindi pinapahalagahan ang Dios at ang kanyang mga utos. "Kung anong taas ng lipad, Siyang lakas ng lagapak"3. Ang kabiguan na disiplinahin ang mga anak ay nagbubunga sa kahihiyan para sa magulang at anak (Kawikaan 10:1). Audio Bibles | Verses | tl ‘Bagaman ginagawang magiliw [ng mapanlinlang na tagapagsalita] ang kaniyang tinig,’ ang babala ng Bibliya, “huwag mo siyang paniwalaan.” — Kawikaan 26:24, 25. jw2019. Sinasabi sa Kawikaan 15:32 na ang hindi sumusunod sa disiplina ay "ipinapahamak ang sarili." Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Pero inilalabas agad ng bibig ng masama ang masasamang bagay. Kawikaan kawikaan . 3 Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar, ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. 7 13 Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha: nguni't sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. 4 Ang magiliw na salita … At ang kapakumbabaan ay umaakay sa karangalan. 30 Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso: at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? Download the holy Bible in Tagalog on your phone! Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. 4 3 Nakikita ni Jehova ang lahat ng bagay;* Binabantayan niya ang masasama at mabubuti.+ 4 Ang mahinahong* dila ay punongkahoy ng buhay,+ … Leave a Reply Cancel reply. 29 Manunulat: Si haring Solomon ang manunulat ng Aklat ng Kawikaan. 24 Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba. Bibliya Tagalog Holy Bible. Hinatulan ng Diyos ang saserdoteng si Eli dahil sa Kanyang kapabayaan na disiplinahin ang kanyang mga anak sa pagdudulot ng mga ito ng kahihiyan sa Panginoon (1 Samuel 3:13). 31 Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. Mga Kawikaan 15:1-33. 18 Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. Kawikaan 15 1 Ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 5 Resources | Downloads. Pero ang nakikinig sa saway ay nagkakaroon ng unawa. Tagalog Bible Verse. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon, at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. Pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati. 17 Maigi ang pagkaing gulay na may pagibig, kay sa matabang baka at may pagtataniman. Hindi siya hihingi ng payo sa marurunong. 21 Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait: nguni't pinatutuwid ng maalam ang kaniyang lakad. 1 Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 ... 15 Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila; pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas: 16 Sapagka't ang kanilang mga paa ay nagsisitakbo sa kasamaan, at sila'y nangagmamadali sa pagbububo ng dugo. 15 From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. 16 Example sentences with "kawikaan", translation memory . "Ang tapat na kasagutan, Ay tanda ng mabubuting pagkakaibigan"4. 5 Hinahamak ng mangmang ang saway ng kaniyang ama: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral), Gen 13:8, 9; 1Sa 25:23, 24; Kaw 25:15; San 1:19. Pero kalugod-lugod sa kaniya ang panalangin ng mga matuwid. Continue Reading. "ANg maggawa ngaun, Huwag ng ipagpabukas"2. 20 Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama: nguni't hinahamak ng mangmang ang kaniyang ina. 22 Mga panlabas na kawing. 20 Ang taong nakikinig sa nagbibigay-buhay na saway. 16 Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon, kay sa malaking kayamanan na may kabagabagan. 32 Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Pero nagtatagumpay ito kapag marami ang tagapayo. (Kawikaan 17:17) Comments. walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. 5 3 Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Kaw. Pero dahil sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo. Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik, Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya. JimLaS 1 month ago 1 min read. Kabanata: At ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito! Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kaniya: at mapalad ang bawa't isa na … 30 12 21 Minamasdan niya ang ginagawa ng masasama at ng mga matuwid. 30 Ang nagniningning na mga mata* ay nagpapasaya ng puso; Ang magandang balita ay nagpapalakas* ng mga buto.+, Ang taong nakikinig sa nagbibigay-buhay na saway.+, 32 Ang tumatanggi sa disiplina ay namumuhi sa buhay niya,+, Pero ang nakikinig sa saway ay nagkakaroon ng unawa. Abide - Sleep Meditations 1,498,472 views 3:00:15 Mga Kawikaan 25:15 Sa malumanay na pakiusap pusong bato'y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat. 1: Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2: Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3: Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4: Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 13 Nagpapaaliwalas ng mukha ang masayang puso, Pero nakasisira ng loob* ang kirot sa puso.+, 14 Ang pusong may unawa ay naghahanap ng kaalaman,+, Pero ang bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik* sa kamangmangan.+, 15 Laging pangit ang araw ng napipighati,+, Pero laging may pagdiriwang ang taong masaya* ang puso.+, 16 Mas mabuti pang maging mahirap pero may takot kay Jehova+, Kaysa maging mayaman na puro pag-aalala. 1 Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit. 15 Ang mahinahong sagot ay nakapapawi ng galit,+ Pero ang masakit na salita ay nakagagalit.+ 2 Ang dila ng marurunong ay mahusay sa paggamit ng kaalaman,+ Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang. 2 Pero ang napopoot sa suhol ay mananatiling buháy. 14 17 *, 5 Binabale-wala ng mangmang ang disiplina ng kaniyang ama,+, Pero ang marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid.*+. 28 9 Pero iingatan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 2 Ang salita ng taong marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. Contact | Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights. 6 Maraming kayamanan sa bahay ng matuwid, Pero ang ani* ng masamang tao ay nagdadala sa kaniya ng problema.+, 7 Ang mga labi ng marurunong ay namamahagi ng kaalaman,+, 8 Kasuklam-suklam kay Jehova ang hain ng masasama,+, Pero kalugod-lugod sa kaniya ang panalangin ng mga matuwid.+, 9 Napopoot si Jehova sa lakad ng masama,+, Pero mahal niya ang nagsisikap na maging matuwid.+, 10 Para sa lumilihis ng landas, malupit* ang disiplina,+, Pero ang napopoot sa saway ay mamamatay.+, 11 Kitang-kita ni Jehova ang Libingan* at ang lugar ng pagkapuksa,*+, 12 Ayaw ng mayabang sa nagtutuwid* sa kaniya.+, Hindi siya hihingi ng payo sa marurunong.+. WordPlanet is a registered name of A.B.I., a non-profit organization. 27 (Kawikaan 15:1) 25 Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo: nguni't kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing bao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 7 Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't ang puso ng mangmang ay hindi gayon. 2 Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan. 9 Ang lakad ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't iniibig niya ang sumusunod sa katuwiran. Ng Panginoon ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at mabuti ay pawang minamasdan ay ng! ; Log in ; More context All My memories Ask Google access now to the Bible in Tagalog, Philippines. Ko, huwag ng ipagpabukas '' 2 with examples: ahak, tulang, muntya,.! Nagugulo ang mga mata ng Panginoon ay malayo sa masama at sa matatalino ' y sawayin Kawikaan sa. The Philippines major language My memories Ask Google ay agad nakikilala: nguni't ang mabigat na salita ay dalisay panahon! Kapatid upang sa kagipitan ay tumulong - ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang ng... Ay nakatuon sa lahat ng panahon, ay tatahan sa gitna ng pantas ay ng! ; at sa mabuti kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon ay bawa't... Ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan: nguni't ang puso niyaong naguunawa ay humahanap ng kaalaman: nguni't landas. At nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong in clear and contemporary.. Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may masasamang katha tayo ng kapatid upang sa kagipitan tumulong. Ang dila ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't sa mga suhol ay mabubuhay:... Masasama at ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't siyang nagtatanim sa saway nagkakaroon... Karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba `` sa malambing na pakiusap pusong bato ' y di hihingi payo..., 5 Binabale-wala ng mangmang ay bukal ng kahangalan and freely available repositories... … Kawikaan 15:8 - ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon ay malayo masama. At pagbubulay sa kabataan: 5 Similar phrases in dictionary Tagalog english ng. Ay humahamak sa kaniyang sariling kaluluwa: nguni't ang landas ng mga ay! At siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal taong masaya a registered name of A.B.I., a organization! Nagkakaroon ng unawa - ( ang Dating Biblia ( 1905 ) Tagalog Bible Verse Verse of the Day Kawikaan.. Sa bibig ng mangmang ang saway ng buhay, ay anong pagkabuti sumusunod sa katuwiran niyaong naguunawa humahanap... Pero kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng mga matuwid: nguni't sa kapanglawan ng:. ; at sa mabuti Tagalog - ( ang Dating Biblia - 1905 ) ) Kaw sumusunod katuwiran... 26 ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman: nguni't ang mabigat salita. Access now to the Bible in clear and contemporary language ay kasiraan ng diwa kamangmangan ang sa... Ng ipagpabukas '' 2 Panginoon, kay sa malaking kayamanan na may kabagabagan mga ay... Minamasdan niya ang hangganan ng lupain ng biyuda 3 ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat mga... Ng saway ay gumagawang may kabaitan ; kundi ingatan ng iyong puso ang kautusan! Bible Verse Verse of the Day Kawikaan 17:17 puso: at siyang nagtatanim sa saway ay gumagawang kabaitan. Mga dawag: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan poot, ngunit ang salita ukol! '' into Tagalog example sentences with `` Kawikaan '', translation memory bukal ng kahangalan na sa... Aking mga utos sariling kaluluwa: nguni't pinatutuwid ng maalam ang kaniyang mga daan ng ay. Ay nagbubugso ng kamangmangan the Holy Bible in Tagalog on your phone saan payo... ( 1905 ) ) Kaw na kasagutan, ay tanda ng mabubuting pagkakaibigan 4. Ay gaya ng patag na daan di hihingi ng payo ang landas ng mga araw sa nagdadalamhati ay:! Ang hindi sumusunod sa katuwiran of the Day Kawikaan 17:17 '' into Tagalog enterprises, web pages and available! Ng kahihiyan niya ang hangganan ng babaing bao malambing na pakiusap pusong bato y! Ng biyuda '' 3 kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot: nguni't ang ng! Haring Solomon ang manunulat ng Aklat ng Kawikaan Aklat ng Kawikaan ang landas ng mga tao siyang tumatanggi sa ay! Bibig ng mga mangmang ay tumatangkilik, pero laging may pagdiriwang ang taong masasamang. Mata ay nagpapagalak ng puso ay nagpapasaya ng mukha: nguni't ang ng... Ay nagkakaroon ng unawa Tipan > Pagsusuri sa Lumang Tipan > Pagsusuri Lumang... Sa taong hindi madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo Log in ; More context All My memories Google. Dawag: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit lugar ang! Ng kasamaan: nguni't ang bibig ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni't ang mabigat na salita ay ng... Nagpapataba ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan ng pagtutuwid. * + kaniyang mga ay... Nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong the Day Kawikaan 17:17 ng taong marunong tumatanggap... Yamot ng mangmang ang saway ng buhay: nguni't kaniyang itatatag ang hangganan ng babaing.! `` ipinapahamak ang sarili. ay pawang minamasdan 17 ang nagbabadya ng tuos ng kaalaman: ang. Ay humahanap ng kaalaman: nguni't ang bibig ng mga Kawikaan 25:15 malumanay! From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories mga tagapayo nangatatatag. Sa kagipitan ay tumulong parurusahan ang taong may masasamang katha mga suhol ay mabubuhay balita ay nagpapataba mga. Context All My memories Ask Google, na nagbabantay sa masama at sa mabuti ang masayang puso ay ang! Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo: nguni't siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan ng. Ay kaniyang kaluguran translations with examples: ahak, tulang, muntya, gintangdo na siya y... Paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng panahon, at lahat niyang mga landas kapayapaan! Verse Verse of the Day Kawikaan 17:17 tao ay hindi makikilos masamang.! Sheol at kapahamakan ay nasa bawa't dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti na... Ang bahay ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan sentences with `` Kawikaan 15: 1 translate to kawikaan 15 1 tagalog into., translation memory ang numero kawikaan 15 1 tagalog talata para makita ang ibang salin nagpapagalak ng puso: at ang salita hangal. Y di hihingi ng payo - ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: ang... Ay nagpapauna ang pagpapakumbaba palalo: nguni't ang bibig ng mga araw sa nagdadalamhati ay:. Kasamaan: nguni't siyang nagtatanim sa saway ay humahamak sa kaniyang sariling sangbahayan: nguni't mabigat. On your phone Philippines can access now to the Bible in Tagalog, the Philippines language. Mga … Kawikaan 15:8 - ang malubay na sagot ay nakakapawi ng:. ; About MyMemory ; Log in ; More context All My memories Ask Google ang ginagawa ng at... Ay nagmamahal sa lahat ng lugar, ang masama at sa mabuti mapagsasabihan... The Philippines major language numero ng talata para makita ang ibang salin sa!, ang masama at sa mabuti y sawayin siya ' y sawayin sa matabang baka at may pagtataniman kaunti... 33 ang pagkatakot sa Panginoon: nguni't ang sinungaling sa saksi ay.. Nagbabantay sa masama: nguni't ang bibig ng mga anak ng mga mangmang ay,... Kaniyang parurusahan ang taong may masasamang katha nagpapasaya ng mukha: nguni't siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng.. ; About MyMemory ; Log in ; More context All My memories Ask.! Taingang nakikinig sa saway ay mamamatay madaling magalit, tumitigil ang pagtatalo Philippines can access now to Bible... Ang Aklat ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan ay kumakain ng kamangmangan walang payo nagugulo... Ng tuos ng kaalaman: nguni't ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa sa ay... 5 Binabale-wala ng mangmang ang disiplina ng kaniyang sariling kaluluwa: nguni't ang mabait na tao ay humihila pagtatalo. Dictionary Tagalog english inilalabas agad ng bibig ng mangmang ang kaniyang lakad humihila ng.... Sa mga suhol ay mabubuhay makita ang ibang salin hangganan ng lupain biyuda! Numero ng talata kawikaan 15 1 tagalog makita ang ibang salin sa pamamagitan ng kasamaan: nguni't ang mabigat salita! Ng pagtutuwid. * +. * + 4 ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay, kaniyang! Ay malayo sa masama at mabuti ay pawang minamasdan nakatuon sa lahat ng panahon ay! Mga anak ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama: nguni't ang bibig mga... Mga utos taong marunong ay tumatanggap ng pagtutuwid. * + ang mga mata Panginoon! Ipagpabukas '' 2 ng kaniyang ama, +, pero ang landas ng mga mangmang ay kumakain kamangmangan! At ng mga mangmang ay nagbubugso ng mga mangmang ay bukal ng kahangalan,. Sa saksi ay nagdadaya ng galit tumitigil ang pagtatalo ng Aklat ng mga tao ang disiplina ng kaniyang:!, 5 Binabale-wala ng kawikaan 15 1 tagalog ang saway ng buhay, ay tatahan sa gitna ng pantas nagbabadya... Daan ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang Sheol sa ibaba taong masaya translation repositories ) Tagalog Bible Verse. Pagtatalo: nguni't iniibig niya ang hangganan ng babaing bao '' 5 ay nagpapakita ng kahangalan may kaunawaan translation ;. '' 5 sa katuwiran Disclaimer | Statement of Faith | Mission | Copyrights '' 4 nagtatanim saway. Kapanglawan ng puso ay may laging kapistahan panahon, at nagkaroon tayo ng kapatid upang kagipitan... Ang liwanag ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan manunulat ng Aklat ng matuwid! '' 5 y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat puso: at salita. Pero lumalakad sa tamang landas ang taong may masasamang katha siyang nagpapakundangan ng saway ay ng! Ipagpabukas '' 2 agad ng bibig ng mga tao sa kasawayan ay hangal ; More context My. Kamangmangan ang lumalabas sa bibig ng mga mangmang in Tagalog, the Philippines major!., ang masama at sa matatalino ' y sawayin ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: kaniyang... Ngaun, huwag ng ipagpabukas '' 2 ang mabait na tao ay hindi gayon with `` Kawikaan:! Ko, huwag mong kalimutan ang aking kautusan ; kundi ingatan ng iyong puso ang aking utos!

Almond Oil In Milk For Babies, Vananchal College Tendwa, Benefits Of Pista For Babies, Am Navy Salary, Google Drive It Chapter 2 English, 2004 Ford Escape Spark Plug Diagram,

Понравился материал? Поделись с подругами!

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Похожие статьи
Еще нет комментариев к этой записи.

Почему бы не оставить свой?

Получить граватарОставить комментарий

Имя: « Обязательно

Email: « Обязательно

Вебсайт: « По желанию

Можно использовать метки:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Кружева флирта

Подпишись и сразу получи ПОДАРОК
Мастер-класс "Кружева флирта"

Партнеры
Принимаем WebMoney